Komentáre a názory

Len iná podoba strašenia

Manifest tridsiatich osobností, podľa ktorého populizmus a xenofóbia bezprostredne ohrozujú prežitie EÚ, je sám osebe príznakom hlbšieho problému.

Manifest tridsiatich osobností, podľa ktorého populizmus a xenofóbia bezprostredne ohrozujú prežitie EÚ, je sám osebe príznakom hlbšieho problému.