Komentáre a názory

Progresivizmus a Západ

Prečítajte si esej o progresivizme, ktorej autor síce čerpá z americkej skúsenosti, no kritizuje politický prúd, silnejúci aj u nás.

Prečítajte si esej o progresivizme, ktorej autor síce čerpá z americkej skúsenosti, no kritizuje politický prúd, silnejúci aj u nás.