Komentáre a názory

Strana 5

Nezabiješ
Nezabiješ

Ako by sa mali konzervatívci postaviť k ekologickým témam? Niekoľko poznámok.