Komentáre a názory

Strana 132

K VECI: Socialistické odbory deformujú právo na prácu
K VECI: Socialistické odbory deformujú právo na prácu

Keď sa Winston Churchill v roku 1950 opäť dostal k moci, na margo názvu opozičnej strany, ktorá si vtedy privlastnila prívlastok „Labour“, poznamenal, že „veď nie sú jediní, ktorí v tejto krajine pracujú.“ Sviatok práce (Labour Day) sa postupne stal oslavou vyhradenou pre odborové organizácie [a pre...

KOMENTÁR: 09/11/01
KOMENTÁR: 09/11/01

Za desať rokov bolo o 11. septembri 2001 povedané azda všetko. Nijaké prekvapivé odhalenie už asi nemožno čakať. A predsa sa zdá, že príbeh, ktorý sa vtedy začal, nie je celkom dopovedaný... „Svet už nikdy nebude taký, ako predtým.“ To bolo heslo tých dní. Nepochybne sa odvtedy vo svete rozšíril st...

K VECI: Anticirkev Antonia Gramsciho
K VECI: Anticirkev Antonia Gramsciho

V posledných mesiacoch sme boli svedkami vlny davového násilia po celej Európe. Nadmerne platení a nedostatočne pracujúci grécki a španielski byrokrati a poberatelia štátnych dávok sa rozbehli do ulíc s varovaním, že zvrhnú vlády, pokiaľ im tie odoberú ich finančnú sociálnu podporu. Takýto krok by p...

NÁZOR: Pavol Martinický o hone na bosorky, kresťanoch a ateistoch
NÁZOR: Pavol Martinický o hone na bosorky, kresťanoch a ateistoch

Hon na čarodejnice je skutočne temnou škvrnou dejín kresťanskej Európy. Predstavy väčšiny súčasníkov o ňom nie sú však formované výsledkami kvalitných historických výskumov, ale hlavne dobrodružnou literatúrou, filmom a proticirkevnou propagandou, ktorá túto tému opakovane zneužíva - spolu s rovnako...

K VECI: Viera nie je o tanci v rytme Kumbaya
K VECI: Viera nie je o tanci v rytme Kumbaya

Jedna moja známa si nedávno posťažovala, že po skvelej prednáške o Teológii tela v jej farnosti započula, ako niektorí účastníci šomrú: „Netušil som, že v kostole budem musieť pohnúť rozumom...“ Takže aká býva naša reakcia na vynikajúcu prezentáciu k závažnej téme? „Príliš intelektuálske!“ Obávam s...

KOMENTÁR: Hlúpe protesty
KOMENTÁR: Hlúpe protesty

Právo otvorene vyjadriť svoj názor má každý jednotlivec či skupina. A tak je to správne. Argumenty protestujúcich proti Svetovým dňom mládeže v Madride (WYD) a príchodu pápeža sú však hlúpe a povrchné. Madridské protesty nie sú žiadnou výnimkou. Nezaobíde sa bez nich žiadna z pápežských zahraničných...

KOMENTÁR: Úradnícka fantázia a krvavé dôsledky
KOMENTÁR: Úradnícka fantázia a krvavé dôsledky

Úradnícka fantázia občas nepozná správnu mieru. Za jej chorý výplod môžeme považovať aj nedávny návrh ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sa obyvateľom tzv. sociálne vylúčených spoločenstiev preplácala antikoncepcia a dokonca aj sterilizácie - nenávratné zničenie plodnosti muža alebo ž...

K VECI: Svätý Augustín o sláve a páde Ríma
K VECI: Svätý Augustín o sláve a páde Ríma

Prednedávnom som prednášal stredoškolským študentom o sv. Augustínovi a jeho spise O Božej obci. Diskutovali sme o cnostiach, ktoré sú nevyhnutné na založenie a rozvoj veľkého mesta. Augustín začal písať Božiu obec niekoľko rokov po tom, čo Rím, „večné mesto“, dobyli Vizigóti na čele s Alarichom. Au...

KOMENTÁR: Euro neprežije
KOMENTÁR: Euro neprežije

Téma eurovalu a eura má niekoľko rozmerov, ktoré veľmi vyrušujú. Z rôznych dôvodov a s nerovnakou intenzitou pretláčajú misky váh na stranu, kde neriešime podstatu, ale len symptómy. Tento prístup nakoniec musí zlyhať, pretože sa snaží poraziť prírodné a ekonomické zákony. Tu je niekoľko bodov na za...

K VECI: Francúzska revolúcia a Cirkev
K VECI: Francúzska revolúcia a Cirkev

14. júla si Francúzsko pripomenulo Deň dobytia Bastily. Ide o spomienku na revolúciu, ktorá zrútila dovtedajší ancien régime a viedla k nastoleniu nového poriadku, ktorý sľuboval totálnu premenu celej spoločnosti. Na rozdiel od americkej revolúcie, v ktorej išlo o zachovanie Bohom ustanovených práv...

Strana 132