Komentáre a názory

Strana 124

NÁZOR JANY TUTKOVEJ: Svätí Cyril, Metod a Robert
NÁZOR JANY TUTKOVEJ: Svätí Cyril, Metod a Robert

cm11.jpg Ak niekto miesto kúpania dal vo štvrtok prednosť sledovaniu priameho prenosu z Nitry na sviatok vierozvestcov, mohol byť ako veriaci riadne schladený. Na omši, ktorou Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, otvoril rok sv. Cyrila a Metoda, si zarečnil aj pre...

KOMENTÁR: Errata k Bezákovi
KOMENTÁR: Errata k Bezákovi

V prípade odvolania arcibiskupa Bezáka vládne priveľa emócií a niektoré tvrdenia treba poopraviť. Mnoho ľudí vrátane autora tohto článku si v arcibiskupovom nedeľnom vystúpení nevšimlo pár vecí, ktoré posúvajú udalosť mierne iným smerom. Bezák v závere kázne hovorí, že mu nebolo povedané, čo konkré...

KOMENTÁR: Facka Bezákom
KOMENTÁR: Facka Bezákom

V Katolíckej cirkvi na Slovensku sa zaužíval trend nič nevysvetľovať. Môže jej to zlomiť krk. Odvolanie trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka bez ohľadu na (ne)sympatie voči jeho osobe je podpásovou ranou pre Cirkev a veriacich na Slovensku. Prinajmenšom z dôvodu nekomunikácie. Je smutné, že sám ar...

K VECI: Monty Python a okúzlenie inakosťou
K VECI: Monty Python a okúzlenie inakosťou

websitepictures.jpg Nedávno som v Británii absolvoval veľmi priateľský rozhovor s jednou Angličankou z anglikánskej cirkvi, ktorej manžel bol katolík. Povedala mi, že svoju dcéru nebude vychovávať ako katolíčku, lebo ju údajne „nemôže vychovávať v náboženstve, ktoré z...

K VECI: Najväčší nepriatelia Cirkvi
K VECI: Najväčší nepriatelia Cirkvi

piusxi-mala.jpg Keď sa Chestertona opýtali, prečo vstúpil do Cirkvi, v jednej zo svojich slávnych kníh odpovedal: „Aby som sa zbavil hriechov.“ Aj podľa Novej zmluvy je zbavenie sa hriechov ústredným účelom spásy. Kristus neprišiel preto, aby zadefinoval, aké hriechy ...

K VECI: O čom je a o čom nie je zmierenie s Bratstvom sv. Pia X
K VECI: O čom je a o čom nie je zmierenie s Bratstvom sv. Pia X

Len málo vecí spôsobuje u katolíkov také rozsiahle výpadky pamäti pokiaľ ide o zákon lásky, než diskusie o Bratstve sv. Pia X. (BSPX), skupine tradicionalistických biskupov a kňazov, ktorí vzhľadom na ich opozíciu voči Druhému vatikánskemu koncilu a súvisiacim ekleziálnym turbulenciám zostávajú zat...

K VECI: Buď „in“ a nepočúvaj svoj rozum
K VECI: Buď „in“ a nepočúvaj svoj rozum

belloc.jpg „Pýcha,“ píše Hilaire Belloc, „sa u jedincov postihnutých touto chorobou prejavuje tak, že považujú všetko, čo si myslia, vrátane toho, čo si myslia, že sa naučili alebo dosiaľ nejakým spôsobom absorbovali, za absolútne a dostačujúce, bez ohľadu na to, z ak...

K VECI: Pozor, cestovanie zužuje obzory
K VECI: Pozor, cestovanie zužuje obzory

smm-text.jpg Leto je predo dvermi a mnohí z nás v tomto čase plánujú dovolenky. Cestovanie do zahraničia však nevedie k dobrodružstvu, prehlbovaniu múdrosti alebo k vnútornému obohateniu automaticky. No pri troche námahy – alebo ako upozorňuje G. K. Chesterton, pri tr...

K VECI: Veľa kriku pre homíliu biskupa Jenkyho
K VECI: Veľa kriku pre homíliu biskupa Jenkyho

barack-obama-text2.jpg Byť absolventom Univerzity v Notre Dame je tak trochu ako byť Američanom v Európe: nech sa deje čokoľvek a kdekoľvek, všade si vás „podajú“. Bol som mimo štátov dva týždne a keď som sa vrátil, neprešla ani hodina, už mi ktosi sms-koval, či je ni...

NÁZOR: Liberalizmus, socializmus a Exupéry
NÁZOR: Liberalizmus, socializmus a Exupéry

maly_princ2.jpg V besede na tému "Prečo volia kresťania Smer" som položil diskutujúcim otázku: „Kedy nájdu kresťanské strany ambíciu ponúknuť vlastný, neliberálny, ekonomický program“. Dostal som na ňu dve síce stručné, ale veľmi výstižné, navzájom sa doplňujúce odpov...

Strana 124