Ekonomika

    Strana 1

    Ekonomická nálada sa na Slovensku zhoršila
    Ekonomická nálada sa na Slovensku zhoršila

    Výnimkou sú obchodníci, ktorí hodnotili súčasnú situáciu ako priaznivú aj vzhľadom na uvoľňujúce sa protipandemické opatrenia, ale zároveň sú ešte stále opatrní v hodnotení budúceho vývoja.

    Strana 1