Obraz ženy u filozofov Osvietenstva – ako korisť a legitímny objekt znásilnenia (2)

Po pripodobení človeka zvieraťu a naopak a ponížení ženy na druh odlišný od muža (viď prvú časť), nemohli filozofi Osvietenstva zákonite vidieť vzťah...

Po pripodobení človeka zvieraťu a naopak a ponížení ženy na druh odlišný od muža (viď prvú časť), nemohli filozofi Osvietenstva zákonite vidieť vzťah...

Obraz ženy u filozofov Osvietenstva – ponížená na reprodukčný materiál (1)

Násilie na ženách, obchodovanie s nimi, degradácia ženy na úroveň veci cez módu alebo reklamu, atď… obraz mužskej partnerky na začiatku tohto storoči...

Násilie na ženách, obchodovanie s nimi, degradácia ženy na úroveň veci cez módu alebo reklamu, atď… obraz mužskej partnerky na začiatku tohto storoči...