Wilhelm de Vries

Wilhelm de Vries

Autor vedeckých spisov o sýrskej teológii a o probléme opätovného zjednotenia západného a východného kresťanstva. Žil v rokoch 1904-1997.

Strana 3

Od odlišnosti k rozkolu
Od odlišnosti k rozkolu

Kľúčový moment v dejinách rozkolu medzi kresťanským Západom a Východom. Každá z obidvoch častí cirkvi považovala svoj ráz za to jediné správne a pokúšala sa ho nanútiť tej druhej časti.

Strana 3