Prehlbovanie protikladov medzi kresťanským Východom a Západom v teológii

Na Západe chceli zhrnúť teologické idey do veľkolepej sumy, ktorá by bola podobne ako gotická katedrála racionálne zorganizovaná do poslednej maličkos...

Na Západe chceli zhrnúť teologické idey do veľkolepej sumy, ktorá by bola podobne ako gotická katedrála racionálne zorganizovaná do poslednej maličkos...