Wilhelm de Vries

Wilhelm de Vries

Autor vedeckých spisov o sýrskej teológii a o probléme opätovného zjednotenia západného a východného kresťanstva. Žil v rokoch 1904-1997.

Strana 2

Druhé tisícročie po schizme
Druhé tisícročie po schizme

Pravoslávie a katolicizmus sú dnes od seba vzdialené viac než v polovici 11. storočia, môžu za to aj križiacke vojny. Pokračujeme v historickom príbehu veľkej schizmy.