Úsilia o úniu medzi Východom a Západom po Florentskom koncile

Vývoj až do založenia kongregácie Propaganda Fide, ktorou sa začína nová fáza v úsiliach Ríma získať Východ pre obnovenie jednoty.

Vývoj až do založenia kongregácie Propaganda Fide, ktorou sa začína nová fáza v úsiliach Ríma získať Východ pre obnovenie jednoty.

Wilhelm de Vries Wilhelm de Vries 25. 05. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Teologické protiklady medzi kresťanským Východom a Západom

Keďže na Západe liturgia neponúkala dostatok potravy ľudovej zbožnosti, vytvorili sa paraliturgické pobožnosti.

Keďže na Západe liturgia neponúkala dostatok potravy ľudovej zbožnosti, vytvorili sa paraliturgické pobožnosti.

Wilhelm de Vries Wilhelm de Vries 28. 04. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Prehlbovanie protikladov medzi kresťanským Východom a Západom v teológii

Na Západe chceli zhrnúť teologické idey do veľkolepej sumy, ktorá by bola podobne ako gotická katedrála racionálne zorganizovaná do poslednej maličkos...

Na Západe chceli zhrnúť teologické idey do veľkolepej sumy, ktorá by bola podobne ako gotická katedrála racionálne zorganizovaná do poslednej maličkos...

Wilhelm de Vries Wilhelm de Vries 20. 04. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Druhé tisícročie po schizme

Pravoslávie a katolicizmus sú dnes od seba vzdialené viac než v polovici 11. storočia, môžu za to aj križiacke vojny. Pokračujeme v historickom príbeh...

Pravoslávie a katolicizmus sú dnes od seba vzdialené viac než v polovici 11. storočia.

Wilhelm de Vries Wilhelm de Vries 07. 04. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.