Ľubomír Majtán

  Strana 1

  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Prorok a Baránok
  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Prorok a Baránok

  Postavy Jána Krstiteľa a Ježiša sú späté počas celého ich pôsobenia. Narodenie oboch zvestoval anjel Gabriel.  K počatiu došlo spôsobom, ktorý je nepochopiteľný ľudskému rozumu: Alžbeta bola už vo vysokom veku a teda neplodná (porov. Lk 1, 7), Mária nepoznala muža, a predsa počala (porov. Lk 1, 34)...

  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Každý má byť "cestárom"
  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Každý má byť "cestárom"

  cesta1.jpg Podľa niektorých bol Ján Krstiteľ čudákom – človek, ktorý žije na púšti, vraj sa vyhýba ľuďom, oblieka sa do ťavej srsti, živí sa kobylkami a medom. Jedným slovom divný, neprispôsobivý, a možno aj blázon... Na druhej strane sa za týmto nemoderným zovňajškom ...

  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Pripravený ako Noe
  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Pripravený ako Noe

  archa1.jpg */ /*-->*/ Biblický príbeh o Noemovom korábe bol sprevádzaný štipkou irónie, vytrvalosti i bdelosti. Irónia spočívala vo výsmechu obyvateľov žijúcich v meste, kde žil i Noe, ktorý uprostred bezoblačných a bezdaždivých dní stavia loď gigantických rozmer...

  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Uzdravenie na diaľku
  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Uzdravenie na diaľku

  synagoga.jpg Čo robiť, keď je človek chorý? Po prvé, musí sa uistiť, že jeho choroba je reálna, nenamýšľa si. Po druhé, musí vyhľadať lekára, alebo požiadať niekoho, aby mu zavolal záchranku. Po tretie, lekár ho musí osobne vyšetriť, určiť diagnózu a naordinovať liečb...

  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Byť ovcou nie je hanba
  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Byť ovcou nie je hanba

  pastor.jpg Ježiš je geniálny rečník. Nielen jeho slová majú silu, ale aj spôsob, akým ich hovorí. Vhodné slová a výnikajúci spôsob prejavu. Keď sa prihovára pospolitému ľudu, ktorý sa venoval pestovaniu plodov a chovu dobytka, volí príklady, ktoré sú blízke zástupom. ...

  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Kto je väčší hriešnik?
  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Kto je väčší hriešnik?

  job-tit.jpg Otázka častá – otázka ťažká. Je utrpenie následkom hriechu? Ak teda niekto trpí, znamená to, že isto-iste musel zhrešiť? A čo ak trpí ten, kto je spravodlivý? „Je vari Boh nespravodlivý, ked stíha hnevom? (Rim 3, 5) Zámerne začínam touto „spŕškou“ otázok, ...

  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Uverili, lebo pili?
  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Uverili, lebo pili?

  kana1.jpg Svatba v Káne, voda premenená na víno. Príbeh je niekedy ironicky vysvetľovaný ako podpora alkoholizmu – v zmysle: keby nebolo Ježiša, nebolo by víno; a keby nebolo víno, nebola by ani zábava, ani svadba. Pri pozornejšom prečítaní úryvku ale zistíme, že samo...

  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Na čo je dobrá púšť?
  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Na čo je dobrá púšť?

  jan-mala.jpg Minulú nedeľu sme si vypočuli úryvok o bdelosti a modlitbe – byť pripravený na deň, kedy príde Pán. Nachádzal sa v závere Evanjelia podľa Lukáša (21. kapitola). Dnešné evanjelium obracia niekoľko strán späť a smeruje k 3. kapitole, čo je historický kontex...

  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Nezavadzaj Duchu Svätému
  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Nezavadzaj Duchu Svätému

  nezavadzaj2.jpg Niekedy dokážeme veľmi rýchlo a ľahko meniť svoje názory. Dokážeme sa prispôsobiť situácii, v ktorej sa nachádzame. Ježiš v dnešnom evanjeliu kráčal po ceste, pri ktorej sedel slepý človek Bartimej. Tento slepec symbolizuje človeka, ktorý je „na okraji...

  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Keď má Boh súcit
  KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Keď má Boh súcit

  krakow_0.jpg Slávime 2. veľkonočnú nedeľu, nesúcu prívlastok Nedeľa Božieho milosrdenstva. V žalme po dnešnom 1. čítaní sme spievali: „Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“ (Ž 118, 1). Tento 118. žalm patrí medzi mnoho krásnych skvostov s...

  Strana 1