Ľubomír Martin Ondrášek

Ľubomír Martin Ondrášek

Autor je spoluzakladateľom kresťanskej organizácie Acta Sanctorum, Inc. založenej v Chicagu v roku 2009. Po ukončení biblického inštitútu a teologického seminára absolvoval Harvardovu, Chicagsku a Bostonskú univerzitu, kde študoval vzťah kresťanstva a spoločnosti, etiku (politickú, filozofickú a teologickú) a transformačné líderstvo. Pôsobil ako pastor v štátoch Rhode Island a Massachusetts, prednášal na Gordon-Conwell Theological Seminary v Bostone a vykonával znaleckú činnosť pre cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR. Je autorom alebo editorom viacerých kníh, vrátane Verejná teológia na Slovensku (2019) a Úvahy verejného teológa o viere, spoločnosti a politike (vyjde v 2021).

Strana 2