Tomáš Meravý

Autor je ekonomický analytik MESA 10, v minulosti pôsobil ako poradca ministra financií.