TASR

Strana 2898

Budúcnosť Prvého slovenského literárneho gymnázia je neistá
Budúcnosť Prvého slovenského literárneho gymnázia je neistá

Budúcnosť Prvého slovenského literárneho gymnázia (PSLG) v Revúcej je neistá, nakoľko jeho zriaďovateľ, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, uvažuje o jeho zlúčení s druhou vzdelávacou inštitúciou v meste, s Gymnáziom Martina Kukučína (GMK).

Strana 2898