Referendová polemika je podstatou pluralizmu, buďme principiálni a zúčastnime sa

Nezúčastniť sa referenda len preto, lebo „rozdeľuje“, je iba výhovorkou a ospravedlňovaním svojej vlažnosti vo vzťahu k tvorbe spoločenského konsenzu...

Nezúčastniť sa referenda len preto, lebo „rozdeľuje“, je iba výhovorkou a ospravedlňovaním svojej vlažnosti vo vzťahu k tvorbe spoločenského konsenzu...