Rudolf Grulich

Rudolf Grulich

Profesor stredovekých a novovekých cirkevných dejín na univerzite v Gießene a poradca katolíckeho pomocného diela Kirche in Not pre otázky Turecka.