Roman Joch

Roman Joch

Vysokoškolský pedagóg a publicista, riaditeľ Občanského institútu v Prahe., od leta 2020 pôsobí ako riaditeľ Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Strana 2

Denník Svet kresťanstva