NÁZOR: Etický rozmer povinného očkovania

vakcinacia-text_0.jpg Dôležitým fundamentom tejto reflexie je tvrdenie, že každej ľudskej bytosti prináleží od počatia až po prirodzenú smrť dôstojnosť ľudskej osoby.[1] Dôležitosť rešpektovania dôstojnosti u každého človeka vystupuje do popredia v zložitých sociálnyc...

vakcinacia-text_0.jpg Dôležitým fundamentom tejto reflexie je tvrdenie, že každej ľudskej bytosti prináleží od počatia až po prirodzenú smrť dôstojnosť ľudskej osoby.[1] Dôležitosť rešpektovania dôstojnosti u každého človeka vystupuje do popredia v zložitých sociálnyc...