Raymond Leo kardinál Burke

Raymond Leo kardinál Burke

Pochádza z USA a je excelentným cirkevným právnikom.