Rastislav Molda

Rastislav Molda

Ako historik pracuje v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Venuje sa výskumu dejín 19. storočia s dôrazom na formovanie slovenského národného hnutia. Je autorom dvoch samostatných monografií (Cestopisné denníky štúrovcov a Ideálny obraz národa), spolupodieľal som sa na vydaní ďalších štyroch (Štefan Moyzes – za života a v historickej pamäti, (ne)známe príbehy, Cestopisné denníky a (ne)obyčajný život farára, (ne)obyčajné príbehy žien) a publikoval viacero vedeckých štúdií a popularizačných článkov.