Arcibiskup Carballo z Vatikánu: Príliš sa prispôsobujeme svetu

Na návšteve Slovenska je v týchto dňoch sekretár Kongregácie pre spoločnosti apoštolského života a inštitúty zasväteného života José Rodríguez Carball...

Na návšteve Slovenska je v týchto dňoch sekretár Kongregácie pre spoločnosti apoštolského života a inštitúty zasväteného života José Rodríguez Carball...