Peter Zmátlo

Peter Zmátlo

Autor je historik, pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Venuje sa dejinám 20. storočia so zameraním na obdobie prvej Československej republiky, všeobecným dejinám prvej polovice 20. storočia a regionálnym dejinám východného Slovenska.