Peter Šajda

Peter Šajda

Autor je filozof a dominikán, pracuje v Slovenskej akadémii vied, venuje sa mysleniu Sørena Kierkegaarda či Carla Schmitta.