Pavol Mikula

Strana 1

Čtení Bible
Čtení Bible

Mezi věřícími jsou lidé, kteří poslouchají kázání, ale evangelium nečtou. Přitom evangelium je dokument, který obsahuje závažné informace. To je zřejmé hned při prvním seznámení se s ním. Proto četba Písma Svatého je důležitá a častokrát zdůrazňována. Je to Slovo Boží. Jenže evangelium čteme a ...

Víra dle katecheze Ježíše Krista
Víra dle katecheze Ježíše Krista

Dle poznámek pražského kněze B. Bílého (22.9.1921 – 28.2.2002) zpracoval Pavol Mikula Víra je určitý typ přesvědčení o faktu. Víra je vlastnost vztahu k autoritě (nebo k realitě), která se legitimovala. Víra velmi silně ovlivňuje jednání člověka. Je mnoho různých konfesí. Pokud se liší od sebe typem...

K problematice hříchu
K problematice hříchu

Běžná představa je, že "největším nepřítelem člověka je hřích". Je správná? Ukážeme si, že hřích může být nepřítelem, ale někdy může být i „spojencem“. Zní to trochu nezvykle, ale pokud si přečteme Lk 7,36-50 a zamyslíme se nad obsahem textu, začnou se nám otevírat nové pohledy jak na otázku hříchu...

Bohumil Bílý (22. 9. 1921 – 28. 2. 2002)
Bohumil Bílý (22. 9. 1921 – 28. 2. 2002)

Bohumil Bílý sa narodil v Bratislave rodičom českej národnosti. V Bratislave absolvoval základnú školu a tiež tam študoval na Masarykovom štátnom reálnom gymnáziu až do r. 1939, kedy z dôvodu rozpadu Československa, bola rodina Bílých donútená sa presťahovať späť do Čiech, v ich prípade do Prahy. ...

Strana 1