Čtení Bible

Mezi věřícími jsou lidé, kteří poslouchají kázání, ale evangelium nečtou. Přitom evangelium je dokument, který obsahuje závažné informace. To je zřejmé hned při prvním seznámení se s ním. Proto četba Písma Svatého je důležitá a častokrát zdůrazňována. Je to Slovo Boží. Jenže evangelium čteme a ...

Mezi věřícími jsou lidé, kteří poslouchají kázání, ale evangelium nečtou. Přitom evangelium je dokument, který obsahuje závažné informace. To je zřejmé hned při prvním seznámení se s ním. Proto četba Písma Svatého je důležitá a častokrát zdůrazňována. Je to Slovo Boží. Jenže evangelium čteme a ...

Víra dle katecheze Ježíše Krista

Dle poznámek pražského kněze B. Bílého (22.9.1921 – 28.2.2002) zpracoval Pavol Mikula Víra je určitý typ přesvědčení o faktu. Víra je vlastnost vztahu k autoritě (nebo k realitě), která se legitimovala. Víra velmi silně ovlivňuje jednání člověka. Je mnoho různých konfesí. Pokud se liší od sebe typem...

Dle poznámek pražského kněze B. Bílého (22.9.1921 – 28.2.2002) zpracoval Pavol Mikula Víra je určitý typ přesvědčení o faktu. Víra je vlastnost vztahu k autoritě (nebo k realitě), která se legitimovala. Víra velmi silně ovlivňuje jednání člověka. Je mnoho různých konfesí. Pokud se liší od sebe typem...

K problematice hříchu

Běžná představa je, že "největším nepřítelem člověka je hřích". Je správná? Ukážeme si, že hřích může být nepřítelem, ale někdy může být i „spojencem“. Zní to trochu nezvykle, ale pokud si přečteme Lk 7,36-50 a zamyslíme se nad obsahem textu, začnou se nám otevírat nové pohledy jak na otázku hříchu...

Běžná představa je, že "největším nepřítelem člověka je hřích". Je správná? Ukážeme si, že hřích může být nepřítelem, ale někdy může být i „spojencem“. Zní to trochu nezvykle, ale pokud si přečteme Lk 7,36-50 a zamyslíme se nad obsahem textu, začnou se nám otevírat nové pohledy jak na otázku hříchu...

Bohumil Bílý (22. 9. 1921 – 28. 2. 2002)

Bohumil Bílý sa narodil v Bratislave rodičom českej národnosti. V Bratislave absolvoval základnú školu a tiež tam študoval na Masarykovom štátnom reálnom gymnáziu až do r. 1939, kedy z dôvodu rozpadu Československa, bola rodina Bílých donútená sa presťahovať späť do Čiech, v ich prípade do Prahy. ...

Bohumil Bílý sa narodil v Bratislave rodičom českej národnosti. V Bratislave absolvoval základnú školu a tiež tam študoval na Masarykovom štátnom reálnom gymnáziu až do r. 1939, kedy z dôvodu rozpadu Československa, bola rodina Bílých donútená sa presťahovať späť do Čiech, v ich prípade do Prahy. ...