Pavol Kubík

Strana 1

O prorodinnej politike KDH
O prorodinnej politike KDH

Hnutie bojovalo za zmluvu o výhrade vo svedomí. No súhlasilo s obmedzením práva rodičov vychovávať deti. „Budeme chrániť (...) právo rodičov na výchovu detí.“ To je veta z volebného programu KDH.„Zavedieme povinný posledný ročník materskej školy alebo nultý ročník a zlepšíme predškolskú diagnostiku....

POSTOY TÝŽDŇA: Poučenie z krížového vývoja
POSTOY TÝŽDŇA: Poučenie z krížového vývoja

Rozsudok ESĽP možno chápať aj ako verdikt proti šíreniu štátnej propagandy. Azda niet pochýb o tom, že sudcovia sa v prípade Lautsi proti Taliansku nedržali doslovného výkladu dohovoru o ľudských právach. Rozsudok o „zákaze“ krížov patrí do kategórie kreatívnej tvorby práva. No skôr, ako obviníme su...

Strana 1