Myroslav Marynovyč

Myroslav Marynovyč

Vicerektor pre misiu pri Ukrajinskej katolíckej univerzite v Ľvove na Ukrajine a predseda Inštitútu pre náboženstvo a spoločnosť na tejto univerzite. Bol zakladajúcim členom ukrajinskej helsinskej skupiny, väzňom svedomia (1977–1987), predsedom štruktúr Amnesty International na Ukrajine (1991–1996) a bývalým predsedom Ukrajinského centra PEN International. Bol aj hosťom na Bratislavských Hanusových dňoch v roku 2016.

Strana 1

Strana 1
Denník Svet kresťanstva