ROK KŇAZOV: Musí sa to mládencovi páčiť

Hneď na začiatku treba povedať, že kňazstvo ako vec, ktorá nie je z tohto sveta, sa nedá vyčerpávajúco vysloviť ľudskými slovami, lebo tie vznikli na základe vecí toho zmyslami vnímateľného sveta. Aj abstraktné pojmy sú len odrazom pozorovateľných relácií týchto viditeľných vecí. Píše Mons. Františ...

Hneď na začiatku treba povedať, že kňazstvo ako vec, ktorá nie je z tohto sveta, sa nedá vyčerpávajúco vysloviť ľudskými slovami, lebo tie vznikli na základe vecí toho zmyslami vnímateľného sveta. Aj abstraktné pojmy sú len odrazom pozorovateľných relácií týchto viditeľných vecí. Píše Mons. Františ...

Mons. František Tondra 21. 12. 2009
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.