Milan Hudaček

Strana 2

PROFIL: Slovenský jezuita v Afrike
PROFIL: Slovenský jezuita v Afrike

Bajan-foto.jpg Dnes uplynulo sto rokov od narodenia veľkého misionára v Afrike P. Pavla Bajana. Jeho životopis je bohatý práve pre obetavú prácu, ktorej zasvätil celý život v afrických misiách. Na deň jeho stého jubilea mu v rodnej obci odhalia rodáci aj pamätnú tabuľ...

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Vianoce celý december?
KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Vianoce celý december?

advent.jpg Všimol si si, koľko času denne stráviš čakaním? Ráno napríklad čakáš na autobus, potom v zamestnaní čakáš na rozdelenie práce, neskôr čakáš na šéfa, na klientov, čakáš v rade na obed, čakáš na dôležité telefonáty. Po pracovnej dobe čakáš v supermarkete v ra...

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Spoločenská odvaha
KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Spoločenská odvaha

servant-text.jpg Ľudia si vážia spoločenskú odvahu. Najmä vtedy ak niekto opustí bežné konvencie, vnesie novosť do nazerania na život i keď opustí zaužívané spôsoby. Zdalo by sa nám, že aj apoštoli Jakub a Ján našli takú odvahu keď oslovili Ježiša s tým, aby im dal se...

PROFIL: Jezuita z gulagu
PROFIL: Jezuita z gulagu

jez-mala.jpg Každá doba má svojich hrdinov. Vendelínovi Javorkovi (1882-1966) sa jeho čas otvoril vstupom do jezuitskej rehole a prvou svetovou vojnou. Vo vojne nestrieľal, ale slúžil raneným a zomierajúcim vo frontovej línii. Uhorský premiér Štefan Tisza, po osobnej ...

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Fascinácia vyvolenia
KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Fascinácia vyvolenia

vstup1_0.jpg Ľudský život sprevádza fascinácia vyvolenia. Sami sme sa na tento svet nepýtali, ale z vyššej réžie sme tu. Sú za tým rodičia, ale aj Stvoriteľ. Z fascinácie vyvolenia okúsi niečo i dievča keď si ju slobodný muž vyvolí za budúcu manželku, alebo mladý člov...

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Chorí sú pre svet obohatením
KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Chorí sú pre svet obohatením

chori_mala.jpg V  prostriedkoch verejnej dopravy sa neraz nedá prehliadnuť, že v prednej časti vozu je zopár miest rezervovaných pre starších a zdravotne postihnuté osoby. Sedadlá sú opatrené aj čitateľným nápisom komu patria. V Argentíne, kde stopy nedávnej vojny o F...

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Každý chvíľku ťahá pílku
KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Každý chvíľku ťahá pílku

time_kazen.jpg Aj keď príslovie "Každý chvíľku ťahá pílku“ je slovenské, zdá sa, že to platí aj o dejinách spásy. Z evanjelia o zvestovaní Božieho posolstva Márii sa dozvedáme, ako Boh rozdeľuje úlohy medzi seba, človeka i čas. Neraz sa ľudia vyjadria, že túto vec vyr...

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Evanjelium potichu i nahlas
KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Evanjelium potichu i nahlas

elita222.jpg Deti si zvyknú niektoré tajomstvá medzi sebou pošuškať. Dospelí si dôverné správy povedia potichu alebo osamote. V úradoch sa klasifikujú niektoré správy ako prísne tajné a zamykajú ich do trezorov. Aj Ježiš po stretnutiach s niektorými ľuďmi uzavrel rozho...

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Náboženstvo milosrdenstva
KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Náboženstvo milosrdenstva

Začal sa akademický rok. Tisíce žiakov a študentov sa vracajú do školských tried a prednáškových miestností. Učitelia a profesori ich znovu uvádzajú do tajov doposiaľ nepoznaných súvislostí prírodných a humanitných vied. Ak študenti kladú vyučujúcemu aj otázky, záujem o vec sa stupňuje a napredovani...

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Štedrosť ako životný štýl
KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Štedrosť ako životný štýl

Božia štedrosť sa voči ľuďom stupňuje. Nové generácie majú za tým odhaliť autentické Božie kraľovanie na zemi. Keď sa spätne obzrieme do života, vidíme v ňom veľa vecí či príležitostí, ktoré sme dostali zadarmo. Bez platenia sme dostali výchovu doma či vzdelanie v škole. Neskôr zaradenie do spoločno...

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.