PROFIL: Slovenský jezuita v Afrike

Bajan-foto.jpg Dnes uplynulo sto rokov od narodenia veľkého misionára v Afrike P. Pavla Bajana. Jeho životopis je bohatý práve pre obetavú prácu, ktorej zasvätil celý život v afrických misiách. Na deň jeho stého jubilea mu v rodnej obci odhalia rodáci aj pamätnú tabuľ...

Bajan-foto.jpg Dnes uplynulo sto rokov od narodenia veľkého misionára v Afrike P. Pavla Bajana. Jeho životopis je bohatý práve pre obetavú prácu, ktorej zasvätil celý život v afrických misiách. Na deň jeho stého jubilea mu v rodnej obci odhalia rodáci aj pamätnú tabuľ...

Milan Hudaček 01. 12. 2012
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Vianoce celý december?

advent.jpg Všimol si si, koľko času denne stráviš čakaním? Ráno napríklad čakáš na autobus, potom v zamestnaní čakáš na rozdelenie práce, neskôr čakáš na šéfa, na klientov, čakáš v rade na obed, čakáš na dôležité telefonáty. Po pracovnej dobe čakáš v supermarkete v ra...

advent.jpg Všimol si si, koľko času denne stráviš čakaním? Ráno napríklad čakáš na autobus, potom v zamestnaní čakáš na rozdelenie práce, neskôr čakáš na šéfa, na klientov, čakáš v rade na obed, čakáš na dôležité telefonáty. Po pracovnej dobe čakáš v supermarkete v ra...

Milan Hudaček 01. 12. 2012
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Spoločenská odvaha

servant-text.jpg Ľudia si vážia spoločenskú odvahu. Najmä vtedy ak niekto opustí bežné konvencie, vnesie novosť do nazerania na život i keď opustí zaužívané spôsoby. Zdalo by sa nám, že aj apoštoli Jakub a Ján našli takú odvahu keď oslovili Ježiša s tým, aby im dal se...

servant-text.jpg Ľudia si vážia spoločenskú odvahu. Najmä vtedy ak niekto opustí bežné konvencie, vnesie novosť do nazerania na život i keď opustí zaužívané spôsoby. Zdalo by sa nám, že aj apoštoli Jakub a Ján našli takú odvahu keď oslovili Ježiša s tým, aby im dal se...

Milan Hudaček 20. 10. 2012
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

PROFIL: Jezuita z gulagu

jez-mala.jpg Každá doba má svojich hrdinov. Vendelínovi Javorkovi (1882-1966) sa jeho čas otvoril vstupom do jezuitskej rehole a prvou svetovou vojnou. Vo vojne nestrieľal, ale slúžil raneným a zomierajúcim vo frontovej línii. Uhorský premiér Štefan Tisza, po osobnej ...

jez-mala.jpg Každá doba má svojich hrdinov. Vendelínovi Javorkovi (1882-1966) sa jeho čas otvoril vstupom do jezuitskej rehole a prvou svetovou vojnou. Vo vojne nestrieľal, ale slúžil raneným a zomierajúcim vo frontovej línii. Uhorský premiér Štefan Tisza, po osobnej ...

Milan Hudaček 14. 10. 2012
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Fascinácia vyvolenia

vstup1_0.jpg Ľudský život sprevádza fascinácia vyvolenia. Sami sme sa na tento svet nepýtali, ale z vyššej réžie sme tu. Sú za tým rodičia, ale aj Stvoriteľ. Z fascinácie vyvolenia okúsi niečo i dievča keď si ju slobodný muž vyvolí za budúcu manželku, alebo mladý člov...

vstup1_0.jpg Ľudský život sprevádza fascinácia vyvolenia. Sami sme sa na tento svet nepýtali, ale z vyššej réžie sme tu. Sú za tým rodičia, ale aj Stvoriteľ. Z fascinácie vyvolenia okúsi niečo i dievča keď si ju slobodný muž vyvolí za budúcu manželku, alebo mladý člov...

Milan Hudaček 31. 03. 2012
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Chorí sú pre svet obohatením

chori_mala.jpg V  prostriedkoch verejnej dopravy sa neraz nedá prehliadnuť, že v prednej časti vozu je zopár miest rezervovaných pre starších a zdravotne postihnuté osoby. Sedadlá sú opatrené aj čitateľným nápisom komu patria. V Argentíne, kde stopy nedávnej vojny o F...

chori_mala.jpg V  prostriedkoch verejnej dopravy sa neraz nedá prehliadnuť, že v prednej časti vozu je zopár miest rezervovaných pre starších a zdravotne postihnuté osoby. Sedadlá sú opatrené aj čitateľným nápisom komu patria. V Argentíne, kde stopy nedávnej vojny o F...

Milan Hudaček 11. 02. 2012
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Každý chvíľku ťahá pílku

time_kazen.jpg Aj keď príslovie "Každý chvíľku ťahá pílku“ je slovenské, zdá sa, že to platí aj o dejinách spásy. Z evanjelia o zvestovaní Božieho posolstva Márii sa dozvedáme, ako Boh rozdeľuje úlohy medzi seba, človeka i čas. Neraz sa ľudia vyjadria, že túto vec vyr...

time_kazen.jpg Aj keď príslovie "Každý chvíľku ťahá pílku“ je slovenské, zdá sa, že to platí aj o dejinách spásy. Z evanjelia o zvestovaní Božieho posolstva Márii sa dozvedáme, ako Boh rozdeľuje úlohy medzi seba, človeka i čas. Neraz sa ľudia vyjadria, že túto vec vyr...

Milan Hudaček 17. 12. 2011
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Evanjelium potichu i nahlas

elita222.jpg Deti si zvyknú niektoré tajomstvá medzi sebou pošuškať. Dospelí si dôverné správy povedia potichu alebo osamote. V úradoch sa klasifikujú niektoré správy ako prísne tajné a zamykajú ich do trezorov. Aj Ježiš po stretnutiach s niektorými ľuďmi uzavrel rozho...

elita222.jpg Deti si zvyknú niektoré tajomstvá medzi sebou pošuškať. Dospelí si dôverné správy povedia potichu alebo osamote. V úradoch sa klasifikujú niektoré správy ako prísne tajné a zamykajú ich do trezorov. Aj Ježiš po stretnutiach s niektorými ľuďmi uzavrel rozho...

Milan Hudaček 30. 10. 2011
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Náboženstvo milosrdenstva

Začal sa akademický rok. Tisíce žiakov a študentov sa vracajú do školských tried a prednáškových miestností. Učitelia a profesori ich znovu uvádzajú do tajov doposiaľ nepoznaných súvislostí prírodných a humanitných vied. Ak študenti kladú vyučujúcemu aj otázky, záujem o vec sa stupňuje a napredovani...

Začal sa akademický rok. Tisíce žiakov a študentov sa vracajú do školských tried a prednáškových miestností. Učitelia a profesori ich znovu uvádzajú do tajov doposiaľ nepoznaných súvislostí prírodných a humanitných vied. Ak študenti kladú vyučujúcemu aj otázky, záujem o vec sa stupňuje a napredovani...

Milan Hudaček 10. 09. 2011
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

KÁZEŇ MILANA HUDAČKA: Štedrosť ako životný štýl

Božia štedrosť sa voči ľuďom stupňuje. Nové generácie majú za tým odhaliť autentické Božie kraľovanie na zemi. Keď sa spätne obzrieme do života, vidíme v ňom veľa vecí či príležitostí, ktoré sme dostali zadarmo. Bez platenia sme dostali výchovu doma či vzdelanie v škole. Neskôr zaradenie do spoločno...

Božia štedrosť sa voči ľuďom stupňuje. Nové generácie majú za tým odhaliť autentické Božie kraľovanie na zemi. Keď sa spätne obzrieme do života, vidíme v ňom veľa vecí či príležitostí, ktoré sme dostali zadarmo. Bez platenia sme dostali výchovu doma či vzdelanie v škole. Neskôr zaradenie do spoločno...

Milan Hudaček 30. 07. 2011
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.