Michal Chuda

Michal Chuda

Básnik.

Strana 6

Spomienka na detské Vianoce
Spomienka na detské Vianoce

Darmo nám v škole pripravovali príchod akéhosi nepochopiteľného deda Mráza, ktorý rozdával sladkosti, podstatu Vianoc sa nepodarilo narušiť.