Spomienka na detské Vianoce

Darmo nám v škole pripravovali príchod akéhosi nepochopiteľného deda Mráza, ktorý rozdával sladkosti, podstatu Vianoc sa nepodarilo narušiť.

Darmo nám v škole pripravovali príchod akéhosi nepochopiteľného deda Mráza, ktorý rozdával sladkosti, podstatu Vianoc sa nepodarilo narušiť.