Pochvala svätému Gorazdovi

Na tomto mieste Michal Chuda každú nedeľu vyberá a komentuje báseň iného slovenského básnika. Dnes ponúkame báseň Michala Chudu.

Na tomto mieste Michal Chuda každú nedeľu vyberá a komentuje báseň iného slovenského básnika. Dnes ponúkame báseň Michala Chudu.

Podobenstvá (Viliam Turčány)

Báseň na nedeľu – Michal Chuda vyberá na každú nedeľu krásne slovenské básne. Tentoraz na sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.

Báseň na nedeľu – Michal Chuda vyberá na každú nedeľu krásne slovenské básne. Tentoraz na sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.