Meredith Shaw

Doktorka politológie a medzinárodných vzťahov na University of Southern California.