Meg Jayová

Meg Jayová

Klinická psychologička, špecializuje sa na vývin dospelých – predovšetkým dvadsiatnikov. Doktorát získala na prestížnej univerzite v Berkeley, v súčasnosti pôsobí na Virgínskej univerzite a vedie svoju súkromnú prax. Publikuje v New York Times, Los Angeles Times, USA Today, Psychology Today a NPR. S Rozhodujúcim desaťročím zaznamenala nečakaný úspech, jej prednášku „Prečo tridsiatka nie je novou dvadsiatkou“ videlo len za prvý rok vyše šesť miliónov ľudí.

Strana 1

Kohabitačný efekt
Kohabitačný efekt

Partneri, ktorí spolu najprv žijú, sú napokon menej spokojní v manželstve a rozvádzajú sa vo vyššej miere.

Strana 1