Matúš Demko

Strana 9

TÉMA: Hypotézy o Ježišovi
TÉMA: Hypotézy o Ježišovi

Druhý diel knihy Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský, ale aj blížiace sa veľkonočné sviatky opäť aktualizujú otázku, ktorú si skôr či neskôr položí každý kresťan. Kým je tá osoba, v ktorú verím? A kým nie je? Odpovede hľadá aj taliansky katolícky intelektuál Vittorio Messori. „Medzi dobre vychovaný...

ROZHOVOR: Chcel som spoznať tajomstvo špičky sústružníckeho noža
ROZHOVOR: Chcel som spoznať tajomstvo špičky sústružníckeho noža

Začínal ako sústružník, neskôr pracoval ako novinár. Po roku 1989 začal podnikať a stal sa spoluvlastníkom Pečivární Sereď a trnavského Figara. Profesor Štefan Kassay je v súčasnosti predsedom dozornej rady I.D.C. Holding, no neopustil ani sféru vedy a výskumu. V rozhovore pre Postoy.sk tvrdí, že Sl...

ROZHOVOR: Slovenský štát a jeho gardisti
ROZHOVOR: Slovenský štát a jeho gardisti

Obdobie prvej Slovenskej republiky, ktorej výročie vzniku si dnes pripomíname, sa úzko spája s činnosťou Hlinkovej gardy a neskoršie jej Pohotovostných oddielov. Historické súvislosti pre Postoy.sk približuje historik Peter Sokolovič z Ústavu pamäti národa. Aký bol vzťah Andreja Hlinku k Hlinkovej g...

TÉMA: Blíži sa sčítanie obyvateľstva. Katolíci, hláste sa
TÉMA: Blíži sa sčítanie obyvateľstva. Katolíci, hláste sa

Jednou zo „štatisticky“ najzaujímavejších udalostí nového roka bude sčítanie obyvateľov, ktoré sa uskutoční v máji 2011. Koná sa opäť po desiatich rokoch. Vzbudzuje pozornosť a záujem aj Katolíckej cirkvi. Sčítanie obyvateľov je pre cirkev veľmi zaujímavé. „Ak sa niekto zahlási ako katolík, ešte to...

ROZHOVOR: Vytvára sa atmosféra menejcennosti veriacich
ROZHOVOR: Vytvára sa atmosféra menejcennosti veriacich

Na tému sčítania obyvateľov sa rozprávame s Mariánom Gavendom, katolíckym kňazom a bývalým hovorcom Konferencie biskupov Slovenska. Aký je význam sčítania obyvateľstva pre Katolícku cirkev? Keď sa pri minulom sčítaní objavili prekvapivo vysoké percentá tých, čo sa hlásia k náboženstvu, vyjadril so...

KULTUREVUE: Vstupná brána do sveta katolicizmu
KULTUREVUE: Vstupná brána do sveta katolicizmu

Kolégium Antona Neuwirtha rozšírilo svoj vzdelávací záber a nedávno vydalo svoju prvú knihu: Život v plnosti Davida Alberta Jonesa. Útla a čítavá publikácia, ktorú odporúča aj bratislavský eparcha Peter Rusnák, podnikateľ Vincent Vattai či profesor Vladimír Krčméry, hovorí o morálnom a sociálnom uče...