Matúš Demko

Strana 19

Róbert Letz: Černová nestratila na aktuálnosti
Róbert Letz: Černová nestratila na aktuálnosti

Téme černovskej tragédie (27.október 1907) sa popri profesorovi histórie Romanovi Holecovi venoval i ďalší renomovaný profesor histórie Róbert Letz. Prečo ste sa rozhodli historicky skúmať černovskú tragédiu? Som historik 20. storočia a sám sa nerád vymedzujem iba na menšie a užšie témy. Nazdávam ...

Roman Holec: Černová vypovedá o zlyhaní štátnej moci
Roman Holec: Černová vypovedá o zlyhaní štátnej moci

O tragickej udalosti z 27.októbra 1907 v Černovej napísal monografiu profesor histórie Roman Holec. V interview približuje, ako sa na černovskú tragédiu pozerá pri jej stom výročí. Prečo ste sa rozhodli historicky skúmať černovskú tragédiu? Čím Vás táto téma zaujala? K výskumu Černovej som sa dosta...

Ufóni a deti
Ufóni a deti

Ufóni chcú uniesť dieťa. Ako sa ide na to, prevedie v animácii Pixar. Pixar - Lifted - Funny blooper videos are here ...

S čertmi za chrbtom a anjelmi po boku
S čertmi za chrbtom a anjelmi po boku

Na prečítanie knižky S čerty v zádech a anděly po boku potrebujete 100 minút: za predpokladu, že si na každé pozvanie šéfredaktora Katolíckeho týdeníka Antonína Randu čítať jeho príbeh vyčleníte presne jednu minútu. Kniha obsahuje rovných 100 textov. Buď sú to editorialy, ktoré vychádzali v Kato...

Lifehouse - Everything
Lifehouse - Everything

Z reproduktorov znie pieseň Everything od kapely Lifehouse. Na pódiu sa však nehrá ani nespieva, ale predvádza akási scénka, divadlo, "skit". Koho to chytí za srdce? ...

Zástancov interrupcií silne motivuje nenávisť voči Cirkvi
Zástancov interrupcií silne motivuje nenávisť voči Cirkvi

Hovorkyňou kampane Právo na život je Jana Tutková, ktorá zastupuje Centrum pre bioetickú reformu. V rozhovore tvrdí, že kampaň Právo na život sa v takomto rozsahu neobjavila nikde na svete. Obsah i forma kampane boli vlastnou ideou organizátorov. Kampaň Právo na život sa začala v septembri 2007...

Tebe kampaň Právo na život odopretá nebola
Tebe kampaň Právo na život odopretá nebola

Od konca letných prázdnin je Slovensko posiate bilbordmi kampane Právo na život. Vidno na ich fotografiu 11-týždňového plodu po potrate, slogan „Tebe právo na život odopreté nebolo“ a informáciu, že „od roku 1957 bolo na Slovensku usmrtených 1 370 000 detí“. Konferencia biskupov Slovenska (KBS...