Matúš Demko

Strana 12

ROK KŇAZOV: Boh bude súdiť nás a nie médiá
ROK KŇAZOV: Boh bude súdiť nás a nie médiá

"Dá sa pred Bohom ukryť? Sú veci, ktoré Božie oči nevidia a jeho uši nepočujú? Aké to má dôsledky?" Túto otázku síce hodnotí kňaz Vladimír Slovák ako "krepú", no jeho odpoveď "krepá" nie je. To je dobre „krepá“ otázka, veď všetci (myslím veriaci, najmä katolíci) z katechizmu vedia, že Boh je v...

PS: Milujem ťa. Večnou láskou (recenzia)
PS: Milujem ťa. Večnou láskou (recenzia)

Asi najerotickejšie dielo, ktoré som kedy čítal, je biblická Pieseň piesní. Poznáme to: Tvoje prsia sú ako dve sŕňatá, tvoje vlasy ako stádo kôz valiace sa z galaádskych hôr, tvoje zuby ako stádo strižných oviec. Obľúbil som si aj Rozprávaj mi o láske od Michaela Quoista. Do trojice obľúbených ľúbos...

ROK KŇAZOV: Bibliu napísal Boh. Inšpiroval pisateľov
ROK KŇAZOV: Bibliu napísal Boh. Inšpiroval pisateľov

Mnohí sa pýtajú: Ako vieme, že Biblia je Božím slovom? Odpovedá im kňaz Miroslav Lettrich. Biblia je fascinujúcou knihou, vlastne zbierkou kníh. Toto tvrdenie nie je ani polemické, a ani nie je žiadnou novinkou. Vieme, aký význam mala a má táto zbierka spisov pre celú našu civilizáciu, pre m...

ROK KŇAZOV: Nesvätenie žien je vernosť Biblii
ROK KŇAZOV: Nesvätenie žien je vernosť Biblii

Prečo Cirkev svätí za kňazov len mužov? Túto otázku Postoya zodpovedal kňaz Róbert Lapko. “Posvätnú vysviacku platne prijíma jedine pokrstený muž". Pán Ježiš si vyvolil mužov, aby vytvoril zbor dvanástich apoštolov, a apoštoli urobili to isté, keď si vyvolili spolupracovníkov, ktorí mali po nich nas...

ROK KŇAZOV: Porovnanie je diablovou pascou
ROK KŇAZOV: Porovnanie je diablovou pascou

"Aký je rozdiel medzi francúzskou a slovenskou Katolíckou cirkvou? Z čoho sa môžeme vzájomne poučiť? Sú francúzski katolíci liberálni a slovenskí katolíci konzervatívni?" Na takúto otázku pozná odpoveď kňaz Marek Varga, ktorý študuje a pôsobí v Paríži: najlepšie je porovnávanie prekonať - presiahnuť...

ROK KŇAZOV: Každá doba potrebuje svoje odpovede
ROK KŇAZOV: Každá doba potrebuje svoje odpovede

Existujú dôvody veriť? Túto otázku si kladie salezián Andrej Kňaze. Otázky staré skoro ako ľudstvo samo. Mnohí už na ne odpovedali, ale cudzie odpovede sa nedajú iba jednoducho skopírovať. Každá doba potrebuje svoje odpovede, nedá sa staré víno naliať do nových nádob. Dnešné kultúrne povedom...

ROK KŇAZOV: Od zdržanlivosti ženatých po celibát
ROK KŇAZOV: Od zdržanlivosti ženatých po celibát

Prečo Cirkev ustanovila celibát? Je celibát správny? Tieto otázky sme položili saleziánovi Petrovi Naňovi. Zamýšľa sa vôbec niekto v Cirkvi nad tým, čo to dáva veriacim laikom, že kňaz, ktorý slúži omšu, spovedá, je slobodný a sľúbil Bohu, že bude patriť iba jemu? V našej západnej tradícii to súvisí...

ROK KŇAZOV: Morálka nie je čiernobiela
ROK KŇAZOV: Morálka nie je čiernobiela

Stvoril Boh zlo? Prečo vôbec existuje? Aký je rozdiel medzi dobrom a zlom? Keď tieto otázky dostal kňaz Tibor Haluška, jeho prvá reakcia bola: Ľahšie otázky nemáš? Tieto otázky patria medzi odveké „diskusné témy“ ľudstva. Prakticky každá kultúra a každá doba hľadala odpovede na tieto otázky. Nemyslí...

ROK KŇAZOV: Dá sa Boh odfotografovať?
ROK KŇAZOV: Dá sa Boh odfotografovať?

Keby ste dostali za úlohu odfotiť Boha, kam by ste sa ho vydali hľadať? Súhlasil by so svojím portrétom? Na túto otázku odpovedá verbista a fotograf Andrej Lojan. Podobnou otázkou som sa zaoberal na začiatku môjho fotografovania. Bol som v noviciáte a snažil som sa prepojiť moje misionárske povolani...

ROK KŇAZOV: Cirkev bez sviatostí je mŕtvou tradíciou
ROK KŇAZOV: Cirkev bez sviatostí je mŕtvou tradíciou

Mohla by Cirkev existovať bez sviatostí? Odpovedá správca farnosti Smolnícka Huta Jozef Spišák. S touto otázkou sa stretávam často od mnohých mojich priateľov, známych, veriacich. Odpoveď je: Nie! Prečo? Pretože ich ustanovil sám Kristus. A každý, kto verí, že je Mesiáš, Boží Syn náš Vykupiteľ, tak ...