Matej Gavlák

Matej Gavlák

Autor v roku 2015 dosiahol bakalársky titul z anglického jazyka a histórie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, a nasledujúcich niekoľko mesiacov strávil v Londýne. V súčasnej dobe pracuje v rodinnej firme a externe dokončuje magisterské štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Strana 2

Film Mlčanie a skutočný príbeh, ktorý sa za ním skrýva
Film Mlčanie a skutočný príbeh, ktorý sa za ním skrýva

Film „Silence“ („Mlčanie“) od renomovaného režiséra Martina Scorseseho, nakrútený podľa románu Shusaku Enda, rozpráva príbeh dvoch jezuitských kňazov, ktorí sa v 17. storočí vydávajú do Japonska, aby tam vypátrali otca Ferreiru, ktorý mal po krutom mučení zaprieť svoju vieru.

Kennedy a jeho katolicizmus
Kennedy a jeho katolicizmus

Tento rok uplynulo sto rokov od narodenia 35. prezidenta USA Johna Fitzgeralda Kennedyho. JFK je dodnes jediným katolíkom na čele USA, no jeho život ukazuje na akúsi vnútornú rozpoltenosť, ktorou trpel. Aký teda v skutočnosti John Kennedy bol?

Strana 2