Neželaní cudzinci

V čítaní na nedeľu prinášame úryvok z pozoruhodnej knihy o osudoch našich predkov, ktorí migrovali zo Spiša, Bukoviny, ale najmä z Haliče do Ameriky.

V čítaní na nedeľu prinášame úryvok z pozoruhodnej knihy o osudoch našich predkov, ktorí migrovali zo Spiša, Bukoviny, ale najmä z Haliče do Ameriky.