Ako doba praje Cynickým obludám

Ten, ktorý má svoj biznismodel postavený na tom, že jazyk nemá zábrany, žiada, aby novinári vyvrhli Eugena Kordu zo svojich radov. Dokonalá karikatúra...

Ten, ktorý má svoj biznismodel postavený na tom, že jazyk nemá zábrany, žiada, aby novinári vyvrhli Eugena Kordu zo svojich radov. Dokonalá karikatúra...