Ich heiße AKK

Angela Merkelová sa pomaly lúči s mocou a prvá fáza jej vyšla. Lepšiu nástupkyňu si nemohla želať.

Angela Merkelová sa pomaly lúči s mocou a prvá fáza jej vyšla. Lepšiu nástupkyňu si nemohla želať.