Marek Hrubčo

Strana 2

NÁZOR MAREKA HRUBČA: O Nove a bielom trpaslíkovi
NÁZOR MAREKA HRUBČA: O Nove a bielom trpaslíkovi

marek_nova_title2.jpg Peter Schutz vyjadril tri námietky voči rastu novej pravice v podobe Novej väčšiny Daniela Lipšica. Podľa Schutza hnutie (1) neprináša nič nové (2) je poplatné marketingu a (3) Lipšic ako osoba má polarizačné vlohy. Schutzov verdikt: maximálne 10...

ALEGÓRIA: Príhovor k výročiu Bitky pri kravíne
ALEGÓRIA: Príhovor k výročiu Bitky pri kravíne

clip_image001.jpg Vážení obyvatelia zvieracej farmy, v tieto dni si pripomíname 23. výročie revolúcie a Bitky pri kravíne, počas ktorej sme sa zbavili nadvlády ľudí. Dnes si na tie revolučné udalosti už mnohí nepamätáte a väčšina z vás nedokáže rozlíšiť prasatá od ľud...

KULTUREVUE: Medea Revisited
KULTUREVUE: Medea Revisited

medea2.jpg G. K. Chesterton vo svojom diele Nesmrteľný človek (1925) píše, že ľudia rozumejú mýtom dovtedy, kým sa ich nejaký vedec nesnaží interpretovať. Košické štátne divadlo už niekoľko rokov ponúka pozoruhodné spracovanie diela gréckeho dramatika Euripida, ktorý ...

NÁZOR: Fico je najdôveryhodnejší pokrytec
NÁZOR: Fico je najdôveryhodnejší pokrytec

tyran_mala.jpg Ako môže byť pokrytec niekto, kto v sebe nemá princíp a nič neverí? Tak, že aj keď tomu až tak neverí, predsa len niečo navonok deklaruje – a nekoná podľa toho. Vysoké nároky kladené na kohokoľvek, kto sa označí prívlastkom „kresťanský“ sú plne namieste...

KOMENTÁR: Chce Cirkev Gorilu?
KOMENTÁR: Chce Cirkev Gorilu?

gorila_text.jpg Protest Gorila je dôkazom, že za dvadsať rokov tu vyrástla generácia, ktorej nároky na cnosti a charakter politikov výrazne prevyšujú tie, ktoré praktizuje doterajší politický establišment. Počas týchto dvadsiatich rokov sa slovenská cirkev nachádza v k...

NÁZOR: Potrebuje Slovensko veľkú koalíciu?
NÁZOR: Potrebuje Slovensko veľkú koalíciu?

barroso-euroaureola-text2.jpg Podľa blogu Jána Čarnogurského potrebuje Slovensko pevnú vládu, ktorú je schopná vytvoriť iba veľká koalícia. Je to naozaj tak? Keď José Manuel Barroso, niekdajší člen maoistického hnutia strany proletariátu a člen komunistickej strany, dn...

5x O SYMBOLE: Ako správne používať symboly?
5x O SYMBOLE: Ako správne používať symboly?

Naša história, naše dejiny, osudy či rozhodnutia konkrétnych ľudí sú svedectvom pravdy o človeku. Ideová prevaha katolicizmu na tomto poli – menej už jeho nositeľov – oproti súčasnej fragmentovanej a od koreňov odtrhnutej kultúre je obrovská a stále rastie. Žiaľ, zdá sa, že predovšetkým vďaka úpadku...

5x O SYMBOLE: Symbol v politike a médiách
5x O SYMBOLE: Symbol v politike a médiách

Niet divu, že symboly radi a často používajú politici. Ale mnohokrát aj vedci či akademici, napríklad pri voľbe názvu svojej najnovšej knihy. Symbol v politickom diskurze umocňuje schopnosť uchopiť, zabaliť, odoslať a doručiť nejaký odkaz čo najväčšiemu počtu adresátov prostredníctvom média. Sila pr...

5x O SYMBOLE: Symbol ako dvojnosť a jednota
5x O SYMBOLE: Symbol ako dvojnosť a jednota

Vďaka prítomnosti symbolu vidíme nielen kameň či drevo, resp. počujeme nielen zhluk zvukov či bľabotanie, ale nazeráme na myšlienku, udalosť, problém, fenomén. Dokážeme „uzrieť“ (v slove, obraze, soche) myšlienku, ktorú do hmoty alebo „kódu“ vložil autor. Transcendentáliá sme schopní vidieť iba čia...

5x O SYMBOLE: Symbol ako prebytok významu
5x O SYMBOLE: Symbol ako prebytok významu

„Symbol udrie do života ako blesk. Odhalí jeho bytostné väzivá. Vyváži jeho navyknuté kráže-dráhy, odmätie jeho drobné meradlá a ciele, vychýli jeho zvyknutú rovnováhu, šmarí človeka, z jeho stredu-ohniska, na krajové kráže, medzi bytím a nebytím, otrasie ním úzkosťou.“ Týmito slovami opisuje Ladisl...