Lukáš Kekelák

Lukáš Kekelák

Redaktor

Vyštudoval žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Komenského v Bratislave. Venuje sa domácemu a zahraničnému spoločenskému dianiu.

Strana 2