Autor knihy Teológia jeho/jej tela: Ženské telo nie je pokušením, ale pozvánkou milovať

Putuje po svete, aby popularizoval teológiu tela Jána Pavla II. Tvrdí, že máme znovuobjaviť krásu ženy, aby sme sa naučili skutočne milovať. Autor kni...

Putuje po svete, aby popularizoval teológiu tela Jána Pavla II. Tvrdí, že máme znovuobjaviť krásu ženy, aby sme sa naučili skutočne milovať. Autor kni...