John-Mark L. Miravalle

Profesor systematickej a morálnej teológie v seminári Mount St. Mary v Marylande. Doktorát z teológie získal na Regina Apostolorum v Ríme. Je autorom štyroch kníh, najnovšia z nich je: Beauty: What It Is & Why It Matters (Krása: čo to je a prečo na nej záleží).