Johannes Hofmann

Johannes Hofmann

Emeritný profesor starovekých cirkevných dejín a patrológie na Katolíckej univerzite Eichstätt-Ingolstadt v Bavorsku a bývalý poradca vatikánskej Kongregácie pre východné cirkvi.

Strana 2

Strana 2