Jason Nurse

Odborný asistent pre oblasť kybernetickej bezpečnosti na University of Kent.