Štátnosť

Je zrejmé, prečo dnešný deň nie je sviatkom našej štátnosti. Ale jedna úvaha sa pri 80. výročí vyhlásenia Slovenského štátu ponúka.

Je zrejmé, prečo dnešný deň nie je sviatkom našej štátnosti. Ale jedna úvaha sa pri 80. výročí vyhlásenia Slovenského štátu ponúka.