Ján Zambor

Ján Zambor

Pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave a v Ústave svetovej literatúry SAV. Prekladá ruskú, španielsku a hispanoamerickú poéziu, je autorom viacerých literárnovedných aj básnických kníh. Je ženatý, má dvoch synov.