Ján Krupa

Ján Krupa

Redaktor

Študoval teológiu v Prešove, Eichstätte a Ríme. Pôsobí ako farár pre gréckokatolíkov v Banskej Bystrici. Popritom pracuje ako náboženský redaktor Rádia LUMEN a píše a prekladá o cirkevných otcoch, východných cirkvách a islame pre časopisy Impulz, Slovo a Verba Theologica. Je ženatý a má dve dcéry.

Strana 29

Pravoslávni a západní svätci

Pravoslávni a západní svätci

Ruská pravoslávna cirkev zaradí do svojho liturgického kalendára celý rad veľkých svätcov a svätíc západnej tradície z prvého tisícročia kresťanstva.
Ženský diakonát v pravoslávnej cirkvi

Ženský diakonát v pravoslávnej cirkvi

Ženský diakonát  v pravoslávnej cirkvi byzantského obradu sa obnovuje po niekoľkých storočiach.  Grécky pravoslávny patriarcha Alexandrie Theodoros II. vykonal prvú vysviacku diakoniek.

Najvyšší predstaviteľ cirkvi byzantského obradu, ktorá má vyše 350-tisíc veriacich a rastúce diecézy po celom africkom kontinente, vysvätil po božskej liturgii v Chráme sv. Mikuláša v banskom meste Kolwezi v konžskej provincii Katanga tri katechétky a tri mníšky na diakonky. Z liturgického hľadiska sa vysviacka diakoniek inšpirovala vysviackou subdiakonov. Diakonky majú pôsobiť predovšetkým v oblasti krstu dospelých, predmanželskej prípravy a katechézy.

O obnovení ženského diakonátu rozhodol Svätý synod tejto autokefálnej cirkvi v polovici novembra 2016. Jeho rozhodnutiu predchádzal referát, v ktorom metropolita kamerunského hlavného mesta Yaounde Gregoire (Stergiou) vyzdvihol službu žien pri misijnej činnosti. V záverečnom posolstve zo zhromaždenia členovia synodu podčiarkli, že nejde o „odchýlku od pravoslávnej pravdy, ale o adaptáciu na realitu v Afrike“.

Ženský diakonát existoval v pravoslávnej cirkvi byzantského obradu až do novoveku. Cirkevnoprávne nebol nikdy odstránený, ale pod vplyvom islamskej spoločnosti prestal byť praktizovaný.