Ján Kasián

Ján Kasián

Svätec a cirkevný otec (†435), ktorý výrazne ovplyvnil podobu západného mníšstva.