Medzináboženské stretnutie v Assisi: boli sme pri tom

Zdá sa, že potreba medzináboženského dialógu a túžba po mieri je dnes veľmi silná. V talianskom Assisi sa v septembri uskutočnilo veľké medzinábožensk...

Zdá sa, že potreba medzináboženského dialógu a túžba po mieri je dnes veľmi silná. V talianskom Assisi sa v septembri uskutočnilo veľké medzináboženské a medzikultúrne stretnutie s názvom Smäd po mieri – náboženstvá a kultúry v dialógu.

GLÓBUS: Ukrajina – čas na nádej

Pre nás stredoeurópanov je Ukrajina úplne neobvyklou krajinou na trávenie letnej dovolenky. Pre mnohých predstavuje priam nebezpečnú krajinu. Pred nedávnou cestou za naše východné hranice sme sa stretli s úžasom, aj nepochopením okolia. Neľutujeme. Ukrajina, aj keď leží hneď vedľa nás, je úplne in...

Pre nás stredoeurópanov je Ukrajina úplne neobvyklou krajinou na trávenie letnej dovolenky. Pre mnohých predstavuje priam nebezpečnú krajinu. Pred nedávnou cestou za naše východné hranice sme sa stretli s úžasom, aj nepochopením okolia. Neľutujeme. Ukrajina, aj keď leží hneď vedľa nás, je úplne in...